A COUNTRY WEDDING

Celebrate a country wedding at Mas oliveres is always a good idea because we are surrounded by nature, nothing more. So, it's suitable, trendy and beautiful too. Celebrar un casament rústic a Mas Oliveres és sempre una bona idea per que estem envoltats de natura, res més.  Per tant, s'escau, està de moda i és molt bonic també. No cal res més.

Unforgettable moments. Period. Moments inoblidables, segur.

Country sometimes means DIY, wood and pick local flowers. An authentic and elegant outcome. Rústic, de vegades, significa fer-s'ho un mateix, amb fusta i flors recollides del voltant, El resultat? autèntic i elegant.

The key moment. El moment clau.

Sunny and warm day. May, really?. Dia assolellat i calurós. Maig, de veritat?

Mas Oliveres at the bottom while guests are waiting for the beginning of the ceremony. Mas Oliveres al fons mentres el convidats esperen l'inici de la cerimònia.

Country and classy. Rústic i amb classe.